Ogólnopolskiego Program Czytelniczy „PoczytajMy”

28 czerwca 2021 godz. 18:21:05

Ogólnopolskiego Program Czytelniczy „PoczytajMy”

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu czytelniczego Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy”. Celem programu jest zachęcenie uczniów do zaangażowania się w czytelnictwo na rzecz najmłodszych. Do realizacji programu został powołany klub czytelniczy „Czytuś”, do którego należało 10 uczniów z klas III:

   Filip Kowalski – kl. III A

   Maksymilian Suszek – kl. III A

   Aleksandra Witkowska – kl. III B

   Karol Tyrański – kl. III B

   Blanka Piątkowska – kl. III C

   Olga Żłobecka – kl. III C

   Zuzanna Tomaszewska – kl. III D

   Filip Trzpis – kl. III D

   Olimpia Łagutko – kl. III E

   Damian Kubiak – kl. III E

Uczniowie z klubu „Czytuś” przygotowywali i brali udział w spotkaniach czytelniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz klas I – III wprowadzając małych słuchaczy w świat literatury dziecięcej. Relacje z działań zostały przekazane do CEO, a za pozytywne zrealizowanie projektu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Działania czytelnicze przyniosły dzieciom wiele radości i satysfakcji oraz przyczyniły się do propagowania książek.

 Koordynator projektu w szkole - Joanna Gawrońska