Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

30 września 2021 godz. 21:06:17

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

Na początku września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Podczas lekcji chemii oraz zajęć koła uczniowie klas ósmych przypomnieli sobie wiadomości dotyczące składników powietrza  oraz wykonali proste doświadczenia. Następnie omówili treści związane ze źródłami i skutkami zanieczyszczeń, jak też sposobami ograniczania emisji  szkodliwych pyłów i gazów. Takie działania  sprzyjają podnoszeniu  świadomości, że czyste powietrze jest ważne dla zdrowia, gospodarki i środowiska oraz wpisują się w globalne cele zrównoważonego rozwoju.

B. Kalinowska