Światowe Dni Walki z Otyłością na lekcjach wf

11 listopada 2021 godz. 15:39:27

Światowe Dni Walki z Otyłością na lekcjach wf

Nadwaga i otyłość to główne problemy zdrowotne świata, które stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że problem nadwagi dotyczy 35% ludności świata. W naszej szkole od lat podejmujemy ten temat w klasach IV-VIII. W tym roku szkolnym dzień zamieniliśmy w akcję 2 - tygodniową. Prowadząc działania edukacyjne i profilaktyczne związane z tematyką nadwagi przede wszystkim próbowaliśmy modelować zachowania uczniów w celu wykształcania określonych nawyków postawy zdrowotnej mającej wpływ na ich styl życia i stan zdrowia. Dla uczniów zostały przygotowane pogadanki, które zawierały wiele cennych wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia. Przygotowane prezentacje multimedialne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców - Dziecko z nadwagą oraz Zdrowe odżywianie dodatkowo miały pogłębić  zagadnienia  prawidłowego odżywiania. Lekcje poruszające tematy o racjonalnym żywieniu miały na celu nakłonienia uczniów do podjęcia decyzji zadbania o własne zdrowie oraz porzucenia złych nawyków żywieniowych. Wykonywaliśmy szereg zadań praktycznych pogłębiających wiedzę naszych uczniów. Każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę uczestnicząc w quizach, testach, krzyżówkach z zakresu higieny, zdrowego odżywiania, profilaktyki prozdrowotnej. Wszystko to łączyliśmy z ulubioną przez uczniów aktywnością fizyczną. Wieńcząc cykl spotkań lekcyjnych dotyczących zagadnienia otyłości przygotowaliśmy dla uczniów książeczki o tematyce prozdrowotnej zawierające wiele cennych wskazówek dotyczących prawidłowego  odżywiania i zdrowego stylu życia. Ponadto przy pomocy rodziców i uczniów przygotowana została owocowa degustacja witaminowa oraz zdrowa przekąska w postaci własnoręcznie upieczonych ciasteczek pełnoziarnistych, owsianych. Wystawa tematyczna stanowiła uzupełnienie akcji. Zależało nam, aby uczniowie pogłębiali wiedzę odnośnie zdrowego stylu życia.  Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom za okazaną pomoc. Wszystkie te działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej naszej braci szkolnej w kwestii prawidłowego odżywiania.

Nauczyciele  wychowania fizycznego