Powtórka z bezkręgowców w klasie 6A

28 listopada 2021 godz. 18:30:13

Powtórka z bezkręgowców w klasie 6A

Na lekcji biologii uczniowie klasy 6A w twórczy sposób powtarzali i utrwalali wiadomości o ostatnio poznanych bezkręgowcach.

Z przygotowanych wcześniej materiałów powstały modele chełbii modrej, korala szlachetnego, nereidy różnokolorowej, tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojonego, dżdżownicy i pijawek. Uczniowie do wykonanego modelu wykonali także opis korzystając z ilustracji w podręczniku. Uczniowie wykazali się kreatywnością, ale także dokładnością w odtwarzaniu detali budowy poszczególnych organizmów. Oto rezultaty pracy uczniów klasy 6A.

Małgorzata Brzozowska