Ignacy Łukasiewicz patronem roku 2022

16 kwietnia 2022 godz. 21:01:42

Ignacy Łukasiewicz patronem roku 2022

W marcu b.r. przypadła 200 rocznica urodzin wybitnego Polaka, Ignacego Łukasiewicza. Aby przybliżyć jego sylwetkę oraz podkreślić zasługi dla polskiego przemysłu i gospodarki, a także zaangażowanie w walkę o niepodległość, w klasach 7B i 8D odbyły się zajęcia chemiczne. Uczniowie pracowali w grupach. W klasie ósmej zajęcia dotyczyły produktów destylacji ropy naftowej, a w siódmej były poświęcone składnikowi niezbędnemu do procesów spalania. Uczestniczki koła chemicznego przygotowały gazetkę klasową i prezentację multimedialna.

B. Kalinowska