Szkolne obchody Dnia Patrona

5 czerwca 2022 godz. 16:45:21

Szkolne obchody Dnia Patrona

Maj, to w naszej szkole miesiąc poświęcony Patronowi szkoły, czyli Królowi Erykowi Pomorskiemu. Na ten czas zaplanowano szereg imprez, których głównym celem jest poszerzanie wiedzy na temat Eryka Pomorskiego oraz miejsca Jego urodzin i śmierci - Darłowa.

Z tej okazji uczniowie klas I wysłuchali mniej i bardziej znanych legend i opowiadań związanych z naszym regionem oraz wykonali do nich ilustracje. Natomiast czwarto- i szóstoklasiści, dzięki uprzejmości Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich - Pana Karola Matusiaka, odbyli cykl spotkań poświęconych Patronowi szkoły oraz uczestniczyli w Edukacyjnej Grze Terenowej „Quest. Opowieść o królu z Darłowa”.

Życie Eryka Pomorskiego - darłowianina, króla Danii, Szwecji i Norwegii, a także ostatniego wikinga na Bałtyku - to barwna historia, a poznawanie jej w otoczeniu miejsc bliskich Erykowi przychodzi naszym uczniom z przyjemnością i wielkim zainteresowaniem.

Uczniowie klas III mieli okazję spotkać się z przewodnikiem. W tę rolę wcielił się Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych - Pan Zbigniew Mielczarski, który opowiedział o historii miasta. Dzieci mogły zobaczyć zarys dawnego ratusza miejskiego, dowiedzieć się, co przedstawiają tablice umieszczone na fontannie Rybaka oraz, kim byli dla Darłowa Hemptenmacherowie i jaki budynek po nich pozostał.

Ciąg dalszy informacji na temat działań związanych z obchodami Dnia Patrona opublikujemy niebawem.