„Szkolne przygody Gangu Swojaków”

9 sierpnia 2022 godz. 15:25:56

„Szkolne przygody Gangu Swojaków”Od października do marca w ramach aktywności proekologicznych uczniowie klasy I A i uczniowie klasy III E pod opieką swoich wychowaczyń realizowali program edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Swojaków”.


Zadania wykonywane przez uczniów motywowały ich do odkrywania natury i spędzania czasu na powietrzu. Poruszyły wrażliwość na piękno otaczającej przyrody oraz uświadomiły potrzebę jej ochrony.


Uczniowie podczas realizacji programu prowadzili „Dziennik Troskliwego Odkrywcy”, w którym zaznaczali wykonane zadania.


Były to między innymi:

 

  • obserwacja zmieniającej się przyrody, prowadzenie dzienniczka obserwacji jesiennego drzewa przez kolejne 3 tygodnie;
  • zbiór jesiennych darów natury: żołędzi, kasztanów, szyszek, kory, gałązek i liści; 
  • wykonanie jesiennych dekoracji w szkole;
  • założenie jesiennego zielnika;
  • prowadzenie obserwacji pogodowych i przyrodniczych;
  • przygotowanie jesiennej sałatki owocowej;
  • zorganizowanie zwiadu ekologicznego: słuchanie odgłosów przyrody, obserwacja roślin i zwierząt;
  • wykonanie wiosennej wystawy prac plastycznych;
  • wykonanie plakatów dot. zagrożonych i chronionych gatunków fauny Bałtyku.


Realizacja zadań ukazała dzieciom piękno polskiej przyrody, odkryła przed nimi sekrety otaczającego ich środowiska oraz zachęciła do wyjścia z domu.

Małgorzata Wawulska

Katarzyna Siadaczka

Joanna Gawrońska

Beata Kolanek