Wieczór „Jasia i Małgosi”

12 grudnia 2019 godz. 20:09:25

Wieczór „Jasia i Małgosi”

Dania 11.12.2019r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie uczniowie klas szóstych wraz z wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi zorganizowali „Wieczór Jasia i Małgosi”, który był podsumowaniem całego programu profilaktycznego Programu Domowych Detektywów, a jednocześnie miał na celu stanowić okazję do wspólnej zabawy oraz integracji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych  osób. Realizacja całego programu trwała 8 tygodni.

W czasie tej imprezy spotkali się wszyscy uczestnicy programu: uczniowie, ich rodzice, wychowawcy, pedagodzy szkolni,  a także zaproszeni goście. W czasie tego wieczoru uczniowie zaprezentowali rodzicom i zaproszonym gościom własne prace w formie plakatów oraz zabaw integrujących np. rozwiązanie wspólnie krzyżówki, które wykonane były pod kierunkiem nauczycieli. Tematy prezentacji nawiązywały do treści poruszanych w trakcie pracy nad zeszytami komiksowymi - stanowili ich rozwinięcie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, miło spędzony czas oraz świetną zabawę.

Pedagog szkolny: Edyta Filewicz