Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

27 września 2020 godz. 15:41:35

Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

23.09.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Brali w nich udział przedstawiciele klas I, II i III. Uczniowie poprzez głosowanie wybrali spośród siebie przewodniczącego oraz jego zastępców.

Przewodniczącym został Bartłomiej Lebiecki z klasy 3b.

Zastępcy: Filip Kowalski - klasa 3a, Zuzanna Kowalska klasa - 2b, Amelia Hernas - klasa 1a.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego