X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020

5 października 2020 godz. 14:25:35

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020

W tym roku ze względu na panującą pandemie COVID 19 uczniowie rozwiązywali krzyżówki i zagadki podczas lekcji matematyki, a nie jak w latach ubiegłych na korytarzach szkolnych i ulicach naszego miasta.

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Uczniowie mają okazję do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. 

Pomimo ograniczeń uczniowie zdali egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. 

Organizatorzy lokalni ŚDTM 2020:

Ewa Kruk/Halina Bajor