Miesiąc Bibliotek Szkolnych

2 listopada 2020 godz. 19:35:49

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie klas I – V wzięli udział w konkursie fotograficznym ,,Z książką Ci do twarzy”. Nadesłane zdjęcia są wyjątkowe i świadczą o tym, że książki są Wam bliskie. Super! Dlatego komisja konkursowa wyróżniła i przyznała:

I miejsce w kategorii klas I – III: 

Antoninie Bakalarz z kl. II b

Florentynie Bałbatun z kl. III d

Jackowi Wrzesińskiemu z kl. III d

I miejsce w kategorii klas IV – V:

Kacprowi Dydynie z kl. IV d 

Justynie Wrzesińskiej z kl. V a   

Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody, a Radzie Rodziców dziękuję za ich ufundowanie.

Joanna Gawrońska