Dzień Mola

2 listopada 2020 godz. 19:41:42

Dzień Mola

23 października obchodziliśmy Dzień Mola, nieoficjalne święto chemików. Data i godziny (6:02 AM i 6:02 PM) odnoszą się do stałej Avogadra, której wartość w przybliżeniu wynosi 6,022x1023 i jest związana z definicją jednostki liczności materii (mol). Z tej też okazji uczniowie klas ósmych poszerzyli swoją wiedzę chemiczną z tak trudnego zakresu. O tym, że nauka chemii to nie tylko skomplikowane obliczenia, pojęcia czy reakcje, przekonali się, wykonując ciekawe doświadczenia. Były to badania odczynu roztworów, określanie pH produktów spożywczych oraz środków czystości, jak też „doświadczenia z apteki”, w których porównali wybrane właściwości witaminy C i B3, zbadali trwałość produktów spożywczych wobec witaminy C oraz określili odczyn powstałych gazów w wyniku działania wodorotlenku sodu na roztwór witaminy B3. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz angażowały wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa.

B. Kalinowska