Tropiciele przyrody

17 listopada 2020 godz. 15:51:29

Tropiciele przyrody
      

6 listopada 2020 r. „Trójkowi” tropiciele przyrody po raz kolejny  uczestniczyli w bardzo interesujących zajęciach w ramach projektu Ekodetektywi, który realizowany jest dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a partnerem konkursu Fundacja „Za górami, za lasami”. Miały to być kolejne zajęcia terenowe, ale z racji obowiązkowego zdalnego nauczania, odbyły się w formie online. Dzięki zakupionemu w projekcie sprzętowi i odczynnikom uczniowie mogli sprawdzić stan czystości okolicznych cieków wodnych. W zaistniałej sytuacji próbki wody z morza, rzeki i okolicznego stawu pobrał nauczyciel. Na zajęciach wszyscy pieczołowicie pracowali, odczytywali pomiary, analizowali je oraz sprawdzali w internecie dopuszczalne normy.

Ogólne wyniki próbek wody z morza, rzeki i stawu były bardzo zbliżone. Do oznaczenia twardości ogólnej wody użyto stopni niemieckich, gdzie 1 stopień odpowiada zawartości 10 mg tlenku wapnia w 1 litrze wody. Twardość ogólna to zawartość całkowita soli wapnia i magnezu. W stawie była to woda średnio twarda, a w morzu i rzece woda miękka. Uzyskaliśmy niewielkie stężenie azotynów NO2 w stawie, natomiast w morzu i rzece ich nie wykryto. Wynik równy zero był również dla azotanów NO3  w morzu, rzece i stawie. Stężenie amoniaku NH3 dla stawu to 0,02 mg/l, w morzu i rzece amoniaku brak. Wartość stężenia fosforanów dla wody w morzu, rzece i stawie wyniosła 0,25 mg/l. Wszystkie otrzymane wyniki nie budzą niepokoju, są w normie.

Uczniowie otrzymali także specjalne zadanie. Mieli zbadać prostym, dostępnym dla każdego sposobem,  twardość wody w swoich domach. W tym celu otrzymali specjalnie przygotowane instrukcje.  Mogli także wykorzystać paskowe czy kropelkowe testery dostępne w sklepach ogólnobudowlanych.

Osiągnięte efekty i zaangażowanie uczniów w działania zachęcają do podejmowania podobnych inicjatyw edukacyjnych, co z pewnością podniesie jeszcze bardziej jakość pracy darłowskiej szkoły.

 

Do pobrania:


  1. Domowe sposoby na badanie twardości wody w domu