Dni Walki z Rakiem

18 marca 2021 godz. 16:32:57

Dni Walki z Rakiem

W ramach edukacji prozdrowotnej dla uczniów klas IV-VIII przeprowadzona została kampania edukacyjna mająca za zadanie uświadomienie uczniom ryzyka zachorowania na raka oraz możliwościach skutecznej walki z chorobą. Tegoroczna edycja była poświęcona popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad pierwotnej prewencji nowotworów poprzez liczne rozmowy, pogadanki z zakresu zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, unikania używek. Miała zainicjować uświadamianie młodzieży znaczenia profilaktyki dla zapobiegania chorobom nowotworowym oraz motywować młodzież do zdrowego i aktywnego stylu życia. Wiemy, że wystarczą niewielkie zmiany w stylu życia, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Wierzymy, że wiedza i nawyki zdobyte na wczesnym etapie życia przyniosą rezultaty w przyszłości. Pozwolą na ukształtowanie właściwych wzorców zachowań prozdrowotnych, a w konsekwencji przełożą się na lepszy stan zdrowia społeczeństwa. Pozwolą również na przełamanie tabu towarzyszącego chorobom nowotworowym. Świadomie podejmujmy decyzje. Małymi krokami. Minimalizujmy ryzyko. Skupmy sie na prewencji. Edukujmy.

Nauczyciele wychowania fizycznego