Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

18 marca 2021 godz. 19:44:00

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Stół z powyłamywanymi nogami...

 

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące. Według szacunków UNESCO prawie połowie z 6000 języków narodowych grozi zapomnienie w ciągu 2- 3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło aż 250 języków.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków.

Język polski, jak każdy, wymaga ochrony, dlatego w naszej szkole odbył się konkurs mający na celu troskę o jego rozwój, popularyzację, upowszechnianie świadomości językowej i odpowiedzialności za polszczyznę. Z tej okazji uczniowie przygotowali różnorodne prace propagujące język polski oraz przypomnieli o urokliwych wyrazach w języku ojczystym.

Warto podkreślić, że kształtowanie kompetencji językowych uczniów, w tym umiejętności poprawnego komunikowania się w języku polskim, jest jedną z najważniejszych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Równie ważne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczność jej zachowania.

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie oraz kreatywność wykonanych prac. Gratulujemy zwycięzcom, oto oni:

  1. Weronika Machyna, klasa 6A
  2. Jan Płóciennik, klasa 6A
  3. Sebastian Suwała, klasa 6A          
  4. Przemysław Brzozowski, klasa 6C
  5. Karolina Wysocka, klasa 6C
  6. Paulina Adamska, klasa 7F           
  7. Karolina Mielczarek, klasa 7F
  8. Rozalia Piestrak, klasa 7F
  9. Jakub Steciuk, klasa 7F

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali punkty z zachowania. Natomiast dyplomy i nagrody wręczymy w dogodnym, wyznaczonym terminie. 

Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Małgorzata Brzozowska i Angelika Kuriata