„Nie lękajcie się”

12 października 2021 godz. 19:39:46

„Nie lękajcie się”

Pod takim hasłem obchodziliśmy 10 października XXI Dzień Papieski. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie wzięło udział w całodziennej zbiórce funduszy na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży organizowanej przez  fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W słoneczną niedzielę październikową już od godziny 815 przy kościele św. Gertrudy w Darłowie można było spotkać naszych wolontariuszy kwestujących na ten szczytny cel. Wychodzący z kościoła bardzo chętnie składali datki odbierając od dzieci pamiątkowe obrazki z patronem tego dnia św. Janem Pawłem II. Tego dnia w akcję zaangażowało się 24 z 35 członków Szkolnego Koła Caritas. W opiece nad nimi opiekunów SKC wspierały Panie nauczycielki naszej szkoły.

Zaangażowanie wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas i otwarte serca ofiarodawców zaowocowało zebraną kwotą w wysokości 1605 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję i ofiarodawcom.

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

Grażyna Ososko

Krystyna Staruch

s. Paula Ustaszewska