Profilaktyki nigdy za dużo!!

11 listopada 2021 godz. 16:07:43

Profilaktyki nigdy za dużo!!

Dnia 4 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych. Dzień ten został ustanowiony przez Konferencję Generalną UNESCO w listopadzie 2019 roku, a jego głównym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że wszelkie formy przemocy w szkole stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa.

W ramach obchodów tego dnia w ciągu minionego tygodnia przeprowadzono w klasach trzecich zajęcia o charakterze profilaktycznym. Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia pozwolą wzbudzić w nas wszystkich refleksję oraz motywację do troski o nasze wspólne dobro jakim jest poczucie bezpieczeństwa.

Warto poruszać tematy związane z przeciwdziałaniem przemocy, ponieważ każdy z nas chciałby czuć się dobrze i bezpiecznie w szkole.

Pedagog szkolny: Edyta Filewicz