Wokół symboli narodowych

11 listopada 2021 godz. 17:18:59

Wokół symboli narodowych

10 listopada w naszej szkole przeprowadzono VII Edycję konkursu „Wokół symboli narodowych”. W konkursie wojewódzkim ogłoszonym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie wzięło udział 45 reprezentantów klas drugich i trzecich.

Konkurs ma charakter cykliczny, a jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości historii Polski. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą na temat symboli narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, znajomością bohaterów narodowych i losów Kasztanki - klaczy marszałka Józefa Piłsudskiego.