Podsumowanie projektu „Jesienny challenge matematyczny w Trójce”

22 grudnia 2021 godz. 19:40:02

Podsumowanie projektu „Jesienny challenge matematyczny w Trójce”

W czerwcu 2021 roku nasz szkoła została grantobiorcą VIII edycji programu mPotęgi realizowanego przez Fundację mBanku. Spośród kilkuset złożonych projektów, których odbiorcami są uczniowie klas 7-8, wybrano 70, w tym projekt naszej szkoły. Co więcej: nasz projekt: „Jesienny chellenge matematyczny w Trójce” został zakwalifikowany do pierwszej piętnastki wśród projektów dedykowanych uczniom klas 7-8, które uzyskały najwyższe noty od kapituły konkursu spośród wszystkich nadesłanych projektów. We wrześniu, po rozpoczęciu roku szkolnego rozpoczęliśmy nasze działania projektowe. Zdobyliśmy na realizację naszego projektu prawie 8 tys. zł.

30 września, w ramach odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Sudoku. Sudoku (jap. 数独 sūdoku; od ji wa dokushin ni kagiru, czyli cyfry muszą być pojedyncze) – to łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3×3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9. W przeciwieństwie do innych łamigłówek sudoku nie wymaga od gracza wykonywania żadnych rachunków matematycznych, przez co wydaje się prosta. W rzeczywistości bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia rozwiązanie diagramu nie jest możliwe. W szkolnych Mistrzostwach w rozwiązywaniu sudoku wzięło udział prawie 300 uczniów klas 6-8. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać poprawnie sudoku w czasie 10 min. Zadanie nie było łatwe. Tylko czterem uczniom udało się je rozwiązać bezbłędnie w wyznaczonym czasie.

20 października odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Czterech Działaniach Pisemnych. W szkolnych Mistrzostwach w Czterech Działaniach Pisemnych wzięło udział również około 300 uczniów. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać poprawnie cztery działania pisemnie w wyznaczonym czasie - maksymalnie 10 minut. Zadanie okazało się niełatwe. Tylko 7 uczniów rozwiązało wszystkie działania bezbłędnie, zgodnie z regulaminem dokonując zapisu algorytmów. Działania bez zapisu algorytmu przeprowadzonego działania nie były brane pod uwagę, nawet jeśli wynik był poprawny. Bezbłędnie i najszybciej wykonały działania trzy dziewczynki.

Kilka dni później, 25 października, w ramach realizowanego projektu „Jesienny challenge matematyczny w Trójce” w VIII edycji programu mPotęga dofinansowanego przez Fundację mBanku, odbył się Mecz Matematyczny. Do rozegrania Meczu Matematycznego zaprosiliśmy reprezentację uczniów klas 7 i 8 z zaprzyjaźnionej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie. Mecz rozpoczął się punktualnie od krótkiego przedstawienia regulaminu rozgrywek. W jury zasiedli: p. Piotr Jaźwiński – sędzia niezależny, nauczyciel matematyki w ZSM, p. Katarzyna Łusiewicz, jako przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr  3 i p. Jacek Mizianty, przedstawiciel Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Darłowie. Obie drużyny po otrzymaniu kopert z zadaniami, miały 45 minut w osobnych salach na przygotowanie rozwiązań 7 zadań. Jury oceniało przedstawiane rozwiązania biorąc pod uwagę rozumowanie, prezentację, posługiwanie się językiem matematycznym, poprawność formalną, sposób rozwiązania i otrzymanie prawidłowego wyniku zadania. Mecz matematyczny wykazał wysoki poziom wiedzy i umiejętności matematycznych obu drużyn. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku staniemy do rozgrywek w II Meczu Matematycznym.

W dwa kolejne weekendy listopada, w ramach projektu odbyły się Matematyczne Podchody z kodami QR.   W podchodach mogli wziąć udział indywidualnie lub zespołowo uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie wraz z rodzicami, opiekunami, starszym rodzeństwem. Do udziału w podchodach były potrzebne smartfony lub inne urządzenia z możliwością odczytywania QR kodów, kartki papieru, przybory do pisania. Pierwszy kod QR rozpoczynający Matematyczne Podchody z kodami QR znajdował się w oknie budynku B na ul. Franciszkańskiej 2. Następne informacje były zaszyfrowane na kolejnych stacjach kodami QR. Należało rozwiązać 5 zadań matematycznych zaszyfrowanych kodami QR na trasie podchodów. W podchodach wzięło udział 16 drużyn.

Pod koniec listopada ogłosiliśmy Konkurs na film edukacyjny „Konstrukcje geometryczne”, którego wyniki ogłosiliśmy 15 grudnia. Konkurs polegał na nagraniu telefonem filmu dokumentującego samodzielne wykonanie za pomocą przyrządów geometrycznych wybranej z listy konstrukcji geometrycznej. Do konkursu zgłoszono 7 filmów nakręconych telefonami. Konkurs na film edukacyjny był naszym ostatnim działaniem w ramach projektu „Jesienny challenge matematyczny w Trójce” VIII edycji programu mPotęga, dofinansowanego przez Fundację mBanku.

Ponadto przez cały czas trwania projektu prowadziliśmy blog matematyczny pt. „Matematyczne vademecum ósmoklasisty”, który znajduje się na stronie szkoły oraz prowadziliśmy zajęcia projektowe z grupą uczniów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych działaniach. Gratulujemy zwycięzcom w konkursach. Nagrody i upominki dla uczestników zakupione były dzięki środkom pozyskanym z mFundacji.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania projektowe, których celem było przede wszystkim: kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, prawidłowego wnioskowania, doskonalenie sprawności rachunkowych, doskonalenie wyobraźni przestrzennej i umiejętności posługiwania się przyrządami geometrycznymi, analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów, uświadomienie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej, rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii oraz kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy zostały osiągnięte i sprawiły, że matematyka, która jest Królową Nauk, stała się dla uczestników bardziej ciekawa i przystępna.

Link do prezentacji:

https://www.facebook.com/szkolapodstawowadarlowo/videos/335552618109053

Organizatorzy

Ewa Jaźwińska – koordynator projektu

Halina Bajor, nauczycielka matematyki

Ewa Kruk, nauczycielka matematyki