Dni Walki z Rakiem

29 marca 2022 godz. 18:40:11

Dni Walki z Rakiem

W ramach edukacji prozdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII przeprowadzona została kampania edukacyjna mająca za zadanie uświadomienie uczniom ryzyka zachorowania na raka oraz możliwościach skutecznej walki z chorobą. Tegoroczna edycja była poświęcona popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad pierwotnej prewencji nowotworów poprzez liczne rozmowy, pogadanki z zakresu zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, unikania używek. Miała zainicjować uświadamianie młodzieży znaczenia profilaktyki dla zapobiegania chorobom nowotworowym oraz motywować młodzież do zdrowego i aktywnego stylu życia. Wiemy, że wystarczą niewielkie zmiany w stylu życia, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Wierzymy, że wiedza i nawyki zdobyte na wczesnym etapie życia przyniosą rezultaty w przyszłości. Pozwolą na ukształtowanie właściwych wzorców zachowań prozdrowotnych, a w konsekwencji przełożą się na lepszy stan zdrowia  naszego społeczeństwa.

Nauczyciele wychowania fizycznego