Wieczór „Jasia i Małgosi”

4 kwietnia 2022 godz. 18:22:55

Wieczór „Jasia i Małgosi”

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany był Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” rekomendowany przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadzone były w klasach piątych. Głównym celem programu było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. Powodzenie programu zależało również od aktywnego udziału i zaangażowania się rodziców, którzy dla dzieci w wieku 12 lat nadal są najważniejszym autorytetem.

 

Program Domowych Detektywów składał się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i był utworzony w konwencji nauki poprzez zabawę.

 

Materiałem wykorzystywanym do pracy w szkole oraz w domu były cztery zeszyty komiksowe. W ramach pracy w domu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami tworzyli tzw. „Domowe Drużyny”. Zadaniem drużyn była wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych zeszytów. Każdy zeszyt zawierał jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla „Domowych Drużyn” oraz krótkie porady dla rodziców. Bohaterami komiksu była para młodych detektywów Jaś i jego koleżanka Małgosia, którzy modelowali wśród uczniów pożądane zachowania oraz postawy związane z alkoholem. Zeszyty obejmowały następujące tematy:

   - negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
   - powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol;
   - wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu;
   - rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją.

 

Rodzice pracujący razem z dziećmi w domu przez okres czterech tygodni, mieli możliwość rozpoczęcia bądź poprawy porozumiewania się z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu oraz wypracowania w rodzinie reguł dotyczących alkoholu. W zeszytach, w części przeznaczonej dla rodziców, znajdowały się informacje dotyczące picia alkoholu przez młodzież, sugestie i konkretne wskazówki, jak rozpocząć rozmowę z dzieckiem na dany temat.

 

Nadrzędnym zadaniem w czasie realizacji programu w szkole było:  

   - prowadzenie i inicjowanie cyklu pięciu zajęć w klasach V;

   - praca uczniów w domu wraz z rodzicami, bądź osobami z którymi uczniowie utworzyli „Domową Drużynę”;

   - motywowanie i zachęcanie uczniów do udziału w programie wspólnie z rodzicami;

   - wspieranie uczniów w pracy nad przygotowaniem prezentacji oraz zabaw na Wieczór Jasia i Małgosi. 

 

Program Domowych Detektywów zakończył się „Wieczorem Jasia i Małgosi”, który odbył się w szkole, 30 marca 2022 roku. Uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi zorganizowali „Wieczór Jasia i Małgosi”, który miał na celu stworzyć okazję do wspólnej zabawy oraz integracji młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. Podczas tego wieczoru uczniowie zaprezentowali rodzicom i zaproszonym gościom własne prace w formie plakatów oraz zabaw, które wykonane były pod kierunkiem wychowawców i pedagogów szkolnych. Tematy prezentacji nawiązywały do treści poruszanych w trakcie pracy nad zeszytami komiksowymi - stanowili ich rozwinięcie. Realizacja całego programu trwała około 8 tygodni.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i  miło spędzony czas.

Wychowawcy klas piątych, pedagodzy szkolni