Strona główna > Informacje > Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. - 01 stycznia 2023 r.
3. Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 06 - 11 kwietnia 2023 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 23 - 25 maja 2023 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych    

31 października 2022 r.

02 maja 2023 r. 

09 czerwca 2023 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
8. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.